About Us

**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************
 
Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Kami dinulislamnews.com hadir dalam dunia blogger untuk mempersembahkan berbagai macam artikel, pengetahuan menarik dan aktual tentang Islam untuk masyarakat dunia. Semoga dengan kehadiran kami di dunia dakwah ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keislaman untuk pembaca sekalian. 

Wallahu Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalam


**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************